ภาษาตุรกีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ cake

คำนามแก้ไข

kek (กรรมการกชี้เฉพาะ keki, พหูพจน์ kekler)

  1. เค้ก

การใช้แก้ไข

ถ้าเป็นเค้กไส้ครีมเรียก pasta

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ kek
กรรตุการก kek
กรรมการกชี้เฉพาะ keki
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kek kekler
กรรมการกชี้เฉพาะ keki kekleri
สัมปทานการก keke keklere
อธิกรณการก kekte keklerde
Ablative kekten keklerden
สัมพันธการก kekin keklerin

ภาษามาเลย์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ cake

คำนามแก้ไข

kek (ยาวี کيک‎, พหูพจน์ kek-kek, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ kekku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ kekmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม keknya)

  1. เค้ก

ภาษาโวลาปุกแก้ไข

คำนามแก้ไข

kek (พหูพจน์ keks)

  1. เค้ก

การผันรูปแก้ไข

ภาษาอะตงแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ cake

คำนามแก้ไข

kek (อักษรเบงกอล কেক)

  1. เค้ก

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำกริยาแก้ไข

kek- (อักษรเบงกอล কেক)

  1. ฟัน, สับ (ไม้)

รากศัพท์ 3แก้ไข

คำกริยาแก้ไข

kek- (อักษรเบงกอล কেক)

  1. เติบโต

รากศัพท์ 4แก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

kek- (อักษรเบงกอล কেক, ชนิดที่ 1)

  1. ทื่อ