ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hāng (จู้อิน ㄏㄤ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠡊
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤵻
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩠾
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩲋
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪐦
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪕇