ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hǎng (จู้อิน ㄏㄤˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ