ดูเพิ่ม: hang, hàng, háng, และ hāng

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hǎng (hang3, จู้อิน ㄏㄤˇ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ