ดูเพิ่ม: hàng, háng, hāng, และ hǎng

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hang (hang5hang0, จู้อิน ˙ㄏㄤ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hāng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ háng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hǎng.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hàng.