ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

filled

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ fill