ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

cindro (ท͜สินดโร) (เอกพจน์กรรมการก cindron, พหูพจน์ cindroj, พหูพจน์กรรมการก cindrojn)

  1. เถ้า