ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

cindrojn (ท͜สินดโรยน)

  1. พหูพจน์กรรมการกของ cindro (ท͜สินดโร)