ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

cindroj (ท͜สินดโรย)

  1. พหูพจน์ของ cindro (ท͜สินดโร)