ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

cindron (ท͜สินดโรน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ cindro (ท͜สินดโร)