ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈtʃeɪndʒ/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

change (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม changes, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ changing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ changed) (เชนฺจ)

  1. เปลี่ยน