ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

changes

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ change