ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

changed

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ change