ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/sᵻˈlɛbɹᵻti/" is not valid (see Wiktionary:List of languages).

คำนามแก้ไข

celebrity (เสล-เลบฺริที)

  1. คนดัง, ผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม