ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

akcidento (อัคท͜สีเดนโท) (เอกพจน์กรรมการก akcidenton, พหูพจน์ akcidentoj, พหูพจน์กรรมการก akcidentojn)

  1. อุบัติเหตุ