ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

akcidentojn (อัคท͜สีเดนโทยน)

  1. พหูพจน์กรรมการกของ akcidento (อัคท͜สีเดนโท)