ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

akcidenton (อัคท͜สีเดนโทน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ akcidento (อัคท͜สีเดนโท)