ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

akcidentoj (อัคท͜สีเดนโทย)

  1. พหูพจน์ของ akcidento (อัคท͜สีเดนโท)