ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

acquire (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม acquir, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ ing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ acquired)

  1. (สกรรม) ได้มาซึ่ง, ได้รับ, ได้รับเนื่องจากความสามารถหรือความพยายาม
He acquired two tickets for the movie from his friend. - เขาได้รับตั๋วชมภาพยนตร์จากเพื่อนของเขา

คำพ้องความแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข