ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

acquired

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ acquire