ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Blume ญ. (สัมพันธการก Blume, พหูพจน์ Blumen, ตัวบอกความเล็ก Blümelein ก. หรือ Blümlein ก. หรือ Blümchen ก.)

  1. ดอกไม้

การผันแก้ไข