𩖶 U+295B6, 𩖶
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B6
𩖵
[U+295B5]
CJK Unified Ideographs Extension B 𩖷
[U+295B7]
𩖶 U+2FA01, 𩖶
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA01
頩
[U+2FA00]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 飢
[U+2FA02]

ข้ามภาษาแก้ไข

อักษรจีนแก้ไข

𩖶 (รากอักษรจีนที่ 182, +5, 14 ขีด, การประกอบ)

อ้างอิงแก้ไข

ภาษาจีนแก้ไข

ตัวย่อและตัวเต็ม
𩖶

การออกเสียงแก้ไข