ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xuè (จู้อิน ㄒㄩㄝˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣎛
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣧌
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣧡
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣧵
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣪨
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣺭
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤀰
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤇳
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥄎
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥄴
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥅧
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦐍
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦰾
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧔗
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧮞
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨑣
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨒲
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨭁
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩌊
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩖱
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩖶
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩶫