𤱍 U+24C4D, 𤱍
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C4D
𤱌
[U+24C4C]
CJK Unified Ideographs Extension B 𤱎
[U+24C4E]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

𤱍 (รากคังซีที่ 102, +5, 10 ขีด, การประกอบ )

อ้างอิง

แก้ไข

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม
𤱍

การออกเสียง

แก้ไข