𡚨 U+216A8, 𡚨
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-216A8
𡚧
[U+216A7]
CJK Unified Ideographs Extension B 𡚩
[U+216A9]
𡚨 U+2F860, 𡚨
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F860
奢
[U+2F85F]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 𡛪
[U+2F861]

ข้ามภาษาแก้ไข

อักษรจีนแก้ไข

𡚨 (รากอักษรจีนที่ 38, +2, 5 ขีด, การประกอบ𠤎)

อ้างอิงแก้ไข

ภาษาจีนแก้ไข

ตัวย่อและตัวเต็ม
𡚨

การออกเสียงแก้ไข