ภาษาเกาหลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแผลงเป็นอักษรโรมัน
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง?meori
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (การถอดตัวอักษร)?meoli
ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์?mŏri
ระบบเยล?meli

คำนามแก้ไข

머리 (meori)

  1. หัว
  2. ความฉลาด
  3. ผม
  4. ผู้นำ

ดูเพิ่มแก้ไข