ภาษาจีนแก้ไข

flood water; river
ตัวย่อและตัวเต็ม
(洪水)

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

洪水

  1. น้ำท่วม

คำพ้องความแก้ไข

ลูกคำแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้
こう
ระดับ: S
すい > ずい
ระดับ: 1
อนโยะมิ

คำนามแก้ไข

洪水 (โคซุ̱อิ) (ฮิระงะนะ こうずい, โรมะจิ kōzui)

  1. น้ำท่วม

คำที่เกี่ยวข้องแก้ไข