ภาษาจีนกลางแก้ไข

桃子
ตัวย่อและตัวเต็ม
(桃子)

การออกเสียงแก้ไข

  • พินอิน: táozi
  • คำอ่านภาษาไทย: เถา จึ

คำนามแก้ไข

桃子

  1. ลูกท้อ