ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้
べん
ระดับ: 5

ระดับ: 5

ระดับ: 4
อนโยะมิ

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

弁護士 (เบ็งโงะชิ) (ฮิระงะนะ べんごし, โรมะจิ bengoshi)

 1. (กฎหมาย) ทนายความ, นักกฎหมาย

การใช้แก้ไข

ในประเทศญี่ปุ่น เฉพาะบุคคลที่ผ่านการสอบเนติบัณฑิตอาจบอกว่าตนเองคือ 弁護士 โดยไม่ต้องใช้วุฒิทางการศึกษาอีก

 • ニューヨーク弁護士
  นีวโยกุ เบ็งโงะชิ
  ทนายที่ยอมรับกันในนิวยอร์ก
 • 外国事務弁護士
  ไกโกะกุโฮ จิมุ เบ็งโงะชิ
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายต่างประเทศ, นักกฎหมายต่างประเทศที่เข้าสอบเนติบัณฑิตในประเทศญี่ปุ่น