ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

べんごし (เบ็งโงะชิ) (โรมะจิ bengoshi)

  1. 弁護士: (กฎหมาย) ทนายความ, นักกฎหมาย