ภาษาจีนแก้ไข

 
base; foundation; basic; radical (chemistry)
 
earth; ground; field; place; land; (subor. part. adverbial); ‑ly
ตัวย่อและตัวเต็ม
(基地)

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:จี–ตี้ (จีนกลาง)


คำนามแก้ไข

基地

  1. ฐาน
    軍事基地 / 军事基地  ―  jūnshì jīdì  ―  ฐานทัพ
    科研基地  ―  kēyán jīdì  ―  ฐานวิจัย
    基地工廠 / 基地工厂  ―  jīdì gōngchǎng  ―  ฐานการผลิต