ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 工廠
(ศัพท์นี้ 工厂 คือรูป ตัวย่อ ของ 工廠)
หมายเหตุ: