ภาษาจีนแก้ไข

country; state; nation banner; flag
ตัวเต็ม (國旗)
ตัวย่อ (国旗)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

國旗

  1. ธงชาติ

ภาษาเกาหลีแก้ไข

ข้อผิดพลาดสคริปต์: ไม่มีมอดูล "ko-utilities"

คำนามแก้ไข

國旗 (gukgi) (ฮันกึล 국기)

  1. รูปฮันจาของ 국기, “ธงชาติ