ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กฺว๋อ–ฉี

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

guóqí (จู้อิน ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 國旗, 国旗