ภาษาจีนแก้ไข

 
one; single; a; (before verbs) as soon as, once; (before a noun) entire (family, etc.)
heart; mind
ตัวย่อและตัวเต็ม
(一心)

การออกเสียงแก้ไข


คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

一心

  1. (ทำให้) อย่างเต็มใจ, ด้วยใจและจิตวิญญาณ

คำประสมแก้ไข

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้
いち > いっ
ระดับ: 1
しん
ระดับ: 2
อนโยะมิ

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

一心 (อิสชิง) (ฮิระงะนะ いっしん, โรมะจิ isshin)

  1. (ทำให้) อย่างเต็มใจ