ภาษาไทลื้อแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᦟᦻ (ลาย)

  1. ลาย
    ᦂᦱᧃ ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ ᦑᦸ ᦟᦻ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦓᦱᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦘᦱᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇᦟᦹᧇᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ
    กาน ตั่ม หุ่ก ทอ̂ ลาย นีะ หาก ปีน นาช่าง ผู้ ยีง ภาสา ไท กับลืบสื่บ มา นั้น ช่อ̂ง 1
    การทอผ้าเป็นลายนี้ ก็เป็นฝีมือของผู้หญิงชาวไทลื้อ ที่สืบทอดกันมาแบบหนึ่ง
  2. จดหมาย