U+19D1, ᧑
NEW TAI LUE DIGIT ONE

[U+19D0]
New Tai Lue
[U+19D2]

ภาษาไทลื้อแก้ไข

ตัวเลขแก้ไข

(1)

  1. 1 (หนึ่ง)
    ก่อน: ()
    ต่อไป: ()

การใช้แก้ไข

รูปนี้ใช้เมื่อประกอบกับตัวเลขอื่น ๆ มากกว่าหนึ่งหลัก หากเป็นตัวเลขตัวเดียวจะใช้ (1)