U+19DA, ᧚
NEW TAI LUE THAM DIGIT ONE
[ยังไม่กำหนด: U+19DB–U+19DD]

[U+19D9]
New Tai Lue
[U+19DE]

ภาษาไทลื้อแก้ไข

ตัวเลขแก้ไข

(1)

  1. 1 (หนึ่ง)
    ก่อน: ()
    ต่อไป: ()

การใช้แก้ไข

รูปนี้ใช้เมื่อเป็นตัวเลขตัวเดียว หากประกอบกับตัวเลขอื่น ๆ มากกว่าหนึ่งหลักจะใช้ (1)