ดูเพิ่ม: เค่า และ เค้า

ภาษาแสก

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

เค๊า

  1. สะพานไม้ท่อนยาว