รรถาภิธาน

ตา

ภาษาไทย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ความหมาย: พ่อของแม่, ผัวของยาย แก้ไข

คำพ้องความ แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

ความหมาย: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่ดู แก้ไข

คำพ้องความ แก้ไข
คำลูกกลุ่ม แก้ไข
คำจ่ากลุ่ม แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข