ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • หู - ผี - จะ - หมูก - มด้นร

คำวิเศษณ์แก้ไข

หูผีจมูกมด

  1. (สำนวน) ที่ไหวหรือรู้ทันเหตุการณ์
ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนหูผีจมูกมด มักจะรู้เรื่องราวทุกอย่างตลอดเวลา

การใช้แก้ไข