ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • จะ - หมูก - มด

คำวิเศษณ์แก้ไข

จมูกมด

  1. (สำนวน) ที่ไหวหรือรู้ทันเหตุการณ์
ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนจมูกมด มักจะรู้เรื่องราวทุกอย่างในหมู่บ้านตลอดเวลา

การใช้แก้ไข