หมวดหมู่:ภาษาปีเยมอนเต

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ปีเยมอนเต

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาปีเยมอนเต

ภาษานี้พูดในอิตาลี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาปีเยมอนเต:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติปีเยมอนเต
ชื่อพ้อง
  • ปีเยมูนต์
  • พีดมอนต์
  • Piedmontese
รหัสภาษาpms
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาGallo-Italic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ15085

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่