หมวดหมู่:ภาษาละติน

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ละติน

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาละติน

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในอิตาลี และ นครรัฐวาติกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาละติน:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติละติน
ชื่อพ้อง
  • ลาติน
  • Latin
รหัสภาษาla
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอิตาลิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ397