หมวดหมู่:ภาษาอิตาลิกดั้งเดิม

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » อิตาลิกดั้งเดิม

ภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
Proto-Italic language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
ดัชนี:ภาษาอิตาลิกดั้งเดิม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของอิตาลิกดั้งเดิม
อิตาลิกดั้งเดิม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาอิตาลิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ อิตาลิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอิตาลิกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Italic
รหัสภาษาitc-pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา อิตาลิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ17102720

อิตาลิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in อิตาลิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้