หมวดหมู่:ภาษาทอกพิซิน

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ทอกพิซิน

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาทอกพิซิน

ภาษานี้พูดในปาปัวนิวกินี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาทอกพิซิน:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติทอกพิซิน
ชื่ออื่น
  • Tok Pisin
  • Melanesian Pidgin English
  • Neo-Melanesian
  • New Guinea Pidgin
รหัสภาษาtpi
กลุ่มภาษา ภาษาครีโอล-พิดจิน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34159

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้