หมวดหมู่:ภาษากาตาลาเก่า

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กาตาลาเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากาตาลาเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในสเปน, ฝรั่งเศส, และ อิตาลี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากาตาลาเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกาตาลาเก่า
ชื่อพ้อง
  • คาตาลันเก่า
  • Old Catalan
รหัสภาษาroa-oca
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาOccitano-Romance
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ15478520


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด