หมวดหมู่:ภาษากาตาลาเก่า

ภาษากาตาลาเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษากาตาลาเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษากาตาลาเก่า
ภาษากาตาลาเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษากาตาลาเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากาตาลาเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษากาตาลาเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษากาตาลาเก่า
กาตาลาเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากาตาลาเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในสเปน, ฝรั่งเศส, และอิตาลี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากาตาลาเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกาตาลาเก่า
ชื่อพ้อง
  • คาตาลันเก่า
  • Old Catalan
รหัสภาษาroa-oca
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาOccitano-Romance
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ15478520


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้