บ้านช่องห้องหอ

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

คำซ้อน บ้าน + ช่อง + ห้อง + หอ

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

บ้านช่องห้องหอ

  1. บ้านที่อยู่อาศัย