ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ตา + มี (ชื่อคนสมมติ) + ตา + มา (ชื่อคนสมมติ)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ตามีตามา

  1. (สำนวน) ชาวบ้านทั่ว ๆ ไป

ดูเพิ่มแก้ไข