ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาบาลี ญาณ

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ยาน[เสียงสมาส]
ยา-นะ-
[เสียงสมาส]
ยาน-นะ-
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงyaanyaa-ná-yaan-ná-
ราชบัณฑิตยสภาyanya-na-yan-na-
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/jaːn˧/()/jaː˧.na˦˥.//jaːn˧.na˦˥./
คำพ้องเสียงยาน

คำนามแก้ไข

ญาณ

  1. (ศาสนาพุทธ) ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ
  2. ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ

คำประสมแก้ไข

ภาษาบาลีแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ญา +‎ ยุ หรือ ญา +‎ อน; เทียบภาษาสันสกฤต ज्ञान (ชฺญาน)

คำนามแก้ไข

ญาณ ช. หรือ ก.

  1. (เพศชาย หรือ เพศกลาง) ญาณ, ปัญญา, ความรู้แจ้ง

วิภัตติแก้ไข