ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ยา-นะ-สาด, ยาน-นะ-สาด

คำนามแก้ไข

ญาณศาสตร์

  1. ตำราพยากรณ์